Ami
Số hoá thông tin, biến đổi thành phố
Với mục tiêu dùng công nghệ để kết nối và số hóa thông tin cư dân, BMG Ami đã phát triển những sản phẩm phần mềm và phần cứng ứng dụng công nghệ tiên tiến như Blockchain, IoT, AI,... có giá trị thực tiễn trong nghiệp vụ quản lý, giúp chủ đầu tư và các đối tác đem lại dịch vụ tốt nhất cho cư dân của họ.