Ami E

Kiểm soát năng lượng trong nhà và bật tắt ở bất cứ đâu. 

Mobirise
build free website

Ami E trên ứng dụng

Giúp bạn tiết kiệm năng lượng và bảo vệ gia đình bạn.

Kết nối với Internet

Thật dễ dàng để kết nối thiết bị Ami E của bạn với internet thông qua modem wifi.

Cập nhật mỗi 2 phút

Thiết bị Ami E gửi và nhận năng lượng bao gồm kWh và dữ liệu hiện tại mỗi 10 phút để giúp bạn kiểm soát năng lượng liên tục.

Mobirise

Điều khiển ở mọi nơi

Bạn có thể sử dụng phần mềm để bật tắt thiết bị Ami E từ mọi nơi.

Dự đoán tiêu thụ

Với khả năng của trí tuê nhân tạo. Phần mềm có thể giúp bạn dự đoán được lượng năng mà bạn có thể sử dụng vào cuối tháng.

Muốn tìm hiểu thêm?

Gửi cho chúng tôi thông tin sơ và câu hỏi của bạn. Chúng tôi sẽ liên hệ với bạn ngay lập tức. Cảm ơn bạn đã quan tâm.

© Copyright 2017 BMG Ami Technologies JSC - All Rights Reserved